Ugovor o zakupu stana na određeno vreme


13.14 - Primer obrasca ugovora o zakupu stana na određeno 

         vremeUGOVOR O ZAKUPU STANA


Zaključen između:

1. __________, iz ______ kao zakupodavca, i

2. __________, iz ______ kao zakupca.


I


Zakupodavac kao sopstvenik dvosobnog komfornog stana u njegovoj porodičnoj zgradi u Nišu u ul. _____ br. __ koji se sastoji od dve sobe, kuhinje, ulaza, ostave i kupatila sa WC-om, daje taj stan u zakup _______, kao zakupcu.


II


Zakupac se obavezuje da za korišćenje zakupnog dobra označenog u tač. I ovog ugovora, plaća zakupninu u iznosu od _________ dinara mesečno.


U gornji iznos nisu uračunati troškovi naknade za korišćenje zelenila, utroška električne energije, naknade za iznošenje smeća, utrošak vode i korišćenja kanalizacije.


Te iznose zakupac plaća odvojeno po računima koji se odnose na stan koji je predmet ovog ugovora (alternativa: plaća paušalni iznos za sve ove naknade od dinara _________ mesečno - slučaj kada se računi plaćaju za celu porodičnu zgradu).


III


Zakupnina i ostale naknade iz tač. II ovog ugovora zakupac je dužan da plaća mesečno unapred do 5-og u mesecu.


IV


Zakup stana označenog u tač. I ovog ugovora počinje od ________ i traje do ________.


V


Zakupodavac će najdalje do ______ godine pismeno obavestiti zakupca ako ne želi da se važnost ovog ugovora produži po isteku ugovorenog roka.


VI