Ugovor o zakupu poslovnih prostorija na neodređeno vreme


13.9 - Primer obrasca ugovora o zakupu poslovnih prostorija

       na neodređeno vremeUgovor o ZAKUPU poslovnih prostorija


zaključen _______ 1996 između stranaka:

Zakupodavca: _________ zastupa ga: _________ (u nastavku teksta skraćeno: zakupodavac)

Zakupca: __________ zastupa ga: _________ (u nastavku teksta skraćeno: zakupac)


Član 1.


Zakupodavac predaje a zakupac prima u zakup poslovne prostorije u _________ i dvorišna zgrada, prizemno, koje se sastoje od:

a)                dve poslovne prostorije, od kojih je jedna: veličine 10 x 6 m2, a druga 8 x 7 m2, što ukupno iznosi 116 m2;

b)                dve sporedne prostorije: priručnog spremišta i toaletne prostorije;

c)                samostalnog ulaza.


Član 2.


Zakupac će poslovne prostorije koristiti za obavljanje administrativnih poslova i spremanje.


Član 3.


Zakupac ima pravo na korišćenje zajedničkih uređaja:

1. vodovodne instalacije s vodovodnim merilom.

2. električne instalacije s posebnim merilom.


Član 4.


Zakupac je dužan poslovne prostorije koristiti za obavljanje poslova navedenih u čl. 2. ovog ugovora.


Član 5.


Zakupac može jednu od prostorija iz čl. 1. ovog ugovora davati u podzakup i s podzakupcem urediti međusobna prava i obaveze, ali one ne mogu biti na štetu zakupodavca.