Ugovor o zajmu


7.1 - Primer obrasca ugovora o zajmuUGOVOR O ZAJMU


Zaključen između ______________, kao zajmodavca, i 

_________________, kao zajmoprimca, na dan ____________ u _______________.Član 1.


Ugovarač __________ daje ugovaraču _____________ zajam u iznosu od din. _____ i slovima  _________________.


Član 2.


Zajmodavac __________ isplatiće iznos iz tačke 1. ovog ugovora sa svog računa br. ____ kod banke ________ zajmoprimcu, o čemu će se podneti pismeni dokaz ________.


Član 3.


Zajam se daje za vreme od ___ godina, s tim što se ima vratiti u ____ rate. Godišnja - mesečna rata iznosi dinara ______ i slovima ______________.


Prva rata počinje teći __________.


Član 4.


Na ugovoreni zajam zajmoprimac je dužan da plaća kamatu od ___%.


Član 5.


Zajmoprimac se obavezuje da će dospele otplate uplaćivati svakog meseca - godine najkasnije do ______ na račun zajmodavca br. ______ koji se vodi kod banke ________.


Član 6.


Ugovorne strane u svemu prihvataju odredbe ovog ugovora i odriču se njegovog pobijanja ma iz kog razloga.