Ugovor o zajedničkom ulaganju
UGOVOR

O

ZAJEDNIČKOM ULAGANJU


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ULAGAČ A", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ULAGAČ B", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti UGOVORNIH STRANA povodom ulaganja sredstava ULAGAČA A u postojeće preduzeće ULAGAČA B.Član 2.