Ugovor o zajedničkom korišćenju poslovnih prostorija


13.8 - Primer obrasca ugovora o zajedničkom korišćenju 

       poslovnih prostorijaUgovor o zajedničkom korišćenju poslovnih prostorija


Zaključen dana 08.09.1996. godine između:


1. "DUNAV TRADE" iz _________, koje zastupa direktor ________, s jedne strane i

2. "TRANŠPED BEOGRAD" d.d. iz Beograda, Kralja Petra I br. 45, koga zastupa direktor ____________, s druge strane.


Član 1.


"DUNAV TRADE" iz ___________ i "TRANŠPED BEOGRAD" d.d. iz Beograda, Kralja Petra I br. 45, sporazumeli su se da zajednički koriste poslovne prostorije u _______, a koje ispunjavaju sve sanitarne i tehničke uslove i imaju opremu za obavljanje trgovinske delatnosti.


Član 2.


Ovaj ugovor stranke su zaključile na vreme od šest meseci, s tim da se posle isteka tog roka ugovor može produžavati ponovo na šest meseci.


Član 3.


Za zajedničko korišćenje predmetnih poslovnih prostorija neće se plaćati zakup, ali su obe strane iz ovog ugovora dužne da zajednički plaćaju struju, druge troškove vezane za zajedničko korišćenje ovih poslovnih prostorija, te da će obe strane iz ovog ugovora snositi zajednički troškove za otklanjanje svih kvarova koji nastanu na poslovnim prostorijama u toku zajedničkog korišćenja tih poslovnih prostorija.


Član 4.