Ugovor o zajedničkom izvozu i obezbeđenju sredstava radi proizvodnje za izvoz i stvaranje uslova za uvoz repromaterijala i plaćanja prema inostranstvu
UGOVOR O

ZAJEDNIČKOM IZVOZU I OBEZBEĐENJU SREDSTAVA

RADI PROIZVODNJE ZA IZVOZ I STVARANJE USLOVA

ZA UVOZ REPROMATERIJALA I PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVUZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "UGOVORNA STRANA A", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "UGOVORNA STRANA B", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Na osnovu člana _____ Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i člana _____ Zakona o deviznom poslovanju, a u cilju povećanja proizvodnje za izvoz i obezbeđenja deviznih sredstava potrebnih za uvoz roba sa inostranog tržišta, kao i u cilju zajedničkog izvoza, UGOVORNE STRANE zaključile su ovaj Ugovor.