Ugovor o vršenju usluga oko otkupa stanova


20.9 - Primer ugovora o vršenju usluga oko otkupa stanovaUGOVOR


1. NARUČILAC: Preduzeće ____________ koje zastupa ____________

2. IZVRŠILAC: MP "STANKOMBIRO" d.o.o. Beograd, Blagoja Parovića 19a, koje zastupa direktor ____________.


PREDMET UGOVORA: Vršenje stručnih usluga na organizovanju kompletnog postupka prodaje društvenih stanova nosiocima stanarskog prava.


Član 1.


Naručilac poverava poslove na organizovanju kompletnog postupka otkupa stanova MP "STANKOMBIRO"-u, kao svom stručnom Zastupniku, a "STANKOMBIRO" preuzima kompletan postupak otkupa stanova.


Član 2.


Ugovorne strane sporazumno utvrđuju vrednost posla na iznos od 1.000. - dinara po stanu.

U cenu nisu uračunati troškovi overe i uknjižbe prava vlasništva koje snosi neposredno Kupac stana, odnosno Prodavac.


Mesečno ugovorne strane vrše usaglašavanje cene na osnovu rasta cena na malo.


Član 3.


Obim posla i izvršenih usluga biće utvrđen na osnovu stvarno realizovanih ugovora o otkupu stanova i konačnog obračuna izvršenih usluga u roku od 30 dana po završetku posla na otkupu stanova.


Član 4.


Plaćanje usluga se vrši na osnovu izveštaja o izvršenim uslugama i o stepenu gotovosti posla.


Naručilac se obavezuje da isplati Izvršiocu akontaciju u iznosu od 1.000. - dinara odmah po potpisivanju ovog ugovora na žiro-račun broj ____________ kod ____________ u Beogradu, Filijala Čukarica.


Član 5.


Rok za obavljanje poslova ugovorne strane utvrđuju sa 30 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije potrebne za otkup stanova.