Ugovor o usluzi za popravku aparata


20.11 - Primer obrasca ugovora o usluzi za popravku aparataUGOVOR O USLUZI


Prijemnica broj         ____________________

Naručilac         ____________________

naručuje popravku         ____________________

Ugovoren paušal za dolazak         ____________________

Ugovorena cena za naplatu rada         ____________________


Naručilac prihvata cenu i u slučaju da se na aparatu ugrađuju naknadni delovi koji u trenutku pregleda nisu uočeni.


Rok preuzimanja aparata 30 dana od dana popravke. U slučaju ne preuzimanja aparata u tom roku, naručilac je saglasan da preduzeće izvrši naplatu usluge prodajom aparata. Vrednost materijala stranka plaća po knjigovodstvenim cenama, plus 10% manipulativnih troškova. Porez na promet materijala i usluga se zaračunava na računu.


Posebne odredbe: Aparat se ne može podići bez ovog ugovora.


Ugovor se pri preuzimanju aparata vraća preduzeću.


         Potpis naručioca i br. l.k                  ZA  "ELEKTROMIKI"


           __________________________                   __________________________