Ugovor o uskladištenju i prodaji robe


2.28 - Primer ugovora o uskladištenju i prodaji robePreduzeće __________________iz __________ (u daljem tekstu: Proizvođač), koje zastupa direktor ____________________ i

Trgovinsko preduzeće _________________ iz _________ (u daljem tekstu: Trgovinsko preduzeće), koje zastupa direktor ______________________, da bi na domaćem tržištu povećali promet __________________ i drugih proizvoda iz proizvodnog programa Proizvođača, što je u interesu obe strane, sporazumeli su se da zaključe ovaj


UGOVOR


Član 1.


Proizvođač se obavezuje da u 19____ godini drži neke svoje proizvode na lageru kod Trgovinskog preduzeća koje će ove proizvode prodavati saglasno predmetu svog poslovanja.

Ovi proizvodi su iz (naziv grane proizvoda), i to: (tačno nabrojati proizvode uz potrebna bliža obeležja iz kojih se može videti i odrediti predmet Ugovora).


Član 2.


Trgovinsko preduzeće preuzima obavezu da proizvode Proizvođača nabrojane u članu 1. ovog ugovora nastoji da proda i da prodaje trećim licima u svoje ime, a za račun Proizvođača, uz puno angažovanje i standardnu reklamu, saglasno pažnji dobrog privrednika koja se traži za ovu vrstu posla.


Trgovinsko preduzeće se obavezuje da Proizvođača uredno obaveštava u pogledu konjunkture na tržištu i drugih problema oko prodaje i da daje odgovarajuće predloge, pomažući da se prodaja ovih proizvoda na ovaj način poveća.


Član 3.


Trgovinsko preduzeće ovim ugovorom preuzima obavezu da lager za ove proizvode Proizvođača drži u svom skladišnom prostoru, da u tu svrhu obezbedi posebne uslove za čuvanje ovih proizvoda i da te proizvode čuva saglasno standardima i pažnji za ovu vrstu proizvoda.


Ukoliko Proizvođač pretrpi štetu zbog lošeg održavanja, uslova lagerovanja i čuvanja ovih proizvoda, Trgovinsko preduzeće je dužno da ovu štetu u nastalom iznosu nadoknadi.


Član 4.


Ugovorne strane su se sporazumele da se sa lagera Trgovinskog preduzeća u 19.... godini obezbede za prodaju _____ proizvodi i _____ od strane Proizvođača, nabrojani u članu 1. ovog ugovora najmanje u ovim količinama:


- ___________ tona;

- ___________ kg;

- ___________ komada.


Proizvođač se obavezuje da uredno snabdeva lager potrebnim asortimanom proizvoda.