Ugovor o ulaganju sredstava stranih lica u domaća preduzeća


9.1 - Primer obrasca ugovora o ulaganju sredstava 

       stranih lica u domaća preduzećaUGOVOR ZAJEDNIČKOM ULAGANJU


Zaključen između:

________________________ (u daljem tekstu: inostrani partner) i

________________________ (u daljem tekstu: domaći partner)


Član 1.


CILJ UGOVORA


Partneri ulažu sredstva u cilju: ______________________________________________ 

                                   (navesti cilj ugovora o zajedničkom ulaganju)


1. Utvrđivanje ciljeva zbog kojih se ugovor zaključuje i njihovo što neposrednije fiksiranje u ugovoru je od velikog značaja za uzajamne odnose ugovornih strana. Ovo stoga što se preciziranjem ciljeva u ugovoru u stvari određuje sadržaj ugovora. Treba, međutim upozoriti da preciziranje ciljeva u ugovoru o zajedničkom ulaganju nije obavezno, s obzirom da cilj nije obavezni sastavni deo pravnog odnosa.


2. Poslovni cilj u zajedničkim ulaganjima mora biti usklađen sa ciljevima poslovanja radne organizacije u koju se ulažu sredstva.


3. Neposredno i jasno konstatovanje ciljeva u ugovoru o zajedničkim ulaganjima - omogućuje potpunije komponovanje ugovora, preciziranje elemenata saradnje kao i međusobnih prava i obaveza.


4. Ovaj zajednički cilj može biti u ugovoru na različite načine izražen. Tako, na primer, on može biti izrađen kroz preambulu:


" Ugovorne strane konstatuju da postoji obostrani interes za dugoročnu saradnju kroz udruživanje sredstava i njihovo investiranje u zajednički poduhvat, a u smislu daljih odredaba ovog ugovora".


Član 2.


PREDMET UGOVORA


(1) Partneri su saglasni da u obimu i prema uslovima ovog ugovora udruže sredstva u obliku ulaganja radi ____________ (navesti čega)

- izgradnje fabrike sa godišnjim kapacitetom proizvodnje ____________,

- poslovne saradnje u eksploataciji ____________,

- saradnje u realizaciji proizvodnje iz zajedničkog ulaganja, i to ____________ .