Ugovor o sponzorstvu


21.5 - Primer ugovora o sponzorstvuUGOVOR O SPONZORSTVU


Zaključen dana ____________ 1996. god. u Beogradu

između:

1. Preduzeća, odnosno institucije ____________ ulica ____________ broj ___, koje predstavlja direktor ____________ kao sponzor, s jedne strane

i

2. Pozorišta ____________ , Beograd, ulica ____________, broj ___ koje predstavlja direktor ____________, kao primalac sponzorstva, s druge strane.


Član 1.


Ugovorne strane su se dogovorile o sponzorstvu za održavanje odnosno za rad i razvoj Pozorišta, kao značajne kulturne ustanove Beograda.


Član 2.


____________ , kao sponzor, će Pozorištu za njegov rad i razvoj, odnosno za njegovo poslovanje, obezbediti iznos od ____________ dinara. Pored toga, sponzor __________ će pomoći Pozorištu za opremu planiranih premijernih predstava i to sa __________.


Član 3.


Pozorište ____________, kao primalac sponzorstva, obavezuje se da će sredstva od sponzorstva koristiti isključivo za poslovanje i podmirivanje troškova iz rada ovog Pozorišta, a naročito troškova oko pripreme planiranih premijera.


Član 4.


Pozorište se takođe obavezuje da će redovno na svojim mesečnim repertoarima štampati logotip firme sponzora, u svrhu reklame.


Član 5.


Osim toga, Pozorište se obavezuje da će za sponzora obezbeđivati redovno po 10 karata gratis, kao počasne karte, za svaku predstavu, koje će karte Pozorište dostavljati sponzoru na sedam dana pre održavanja svake predstave.


Član 6.


Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i trajaće dotle dok postoje potrebe, mogućnosti, dobra volja i razumevanje, koje je uslovilo njegovo zaključivanje.