Ugovor o spajanju uz osnivanje


Ugovornici ___________________________________________________________________,

                                      (navesti imena ugovornika koji se spajaju u novo društvo)1

koga zastupa _________________________________________________________________,

                                                                (navesti ime zastupnika)2

i ___________________________________________________________________________,

(navesti ime drugog ugovornika koji se spaja)3

koga zastupa _________________________________________________________________,

                                                 (navesti ime zastupnika drugog ugovornika)4

kao društva koja prestaju (dalje: ugovornici ili spojenici), zaključili su ___________________ __________________________________________________

           (navesti dan i mesto zaključenja ugovora)5

UGOVOR

O SPAJANJU UZ OSNIVANJE6
Predmet ugovora i osnovne odredbe


Član 1.


Ugovornici ovim ugovorom uređuju ________________________________________________ ____________________________________________________________________________,

 (navesti vrstu statusne promene i njene učesnike)7

kao i sva pitanja u vezi s tim, a naročito:

1) _________________________________________________________________________,

2) _________________________________________________________________________,

3) _________________________________________________________________________,

4) _________________________________________________________________________,

5) _________________________________________________________________________,

6) _________________________________________________________________________,

7) _________________________________________________________________________,

(navesti pitanja koja se uređuju ugovorom)8