Ugovor o prometu licence


10.4 - Primer obrasca ugovora o prometu licence


N.N. __________ iz __________, kao davalac licence (u daljem tekstu: davalac licence), koga zastupa __________ i 

__________ iz __________ , kao korisnika licence (u daljem tekstu: korisnik licence), koga zastupa __________, zaključili su


UGOVOR O LICENCI


Član 1.


Korisnik licence  već više godina proizvodi u svom proizvodnom programu proizvode uz saradnju i tehničku pomoć davaoca licence i zajednički ove proizvode prodaju na inostranom tržištu.


Korisnik licence je zainteresovan i želi da proširi svoj proizvodni program na neke proizvode iz proizvodnog programa davaoca licence, koje je davalac licence u proizvodnji osvojio, pa su se korisnik i davalac licence sporazumeli da stupe u ovaj poslovni odnos.


Član 2.


Davalac licence ustupa uz naknadu korisniku licence pravo iskorišćavanja tehničkih pronalazaka zaštićenih patentima br. (navesti broj patenata, datum zaštite, rok trajanja i zemlje u kojima su zaštićeni), radi vršenja proizvodnje i prodaje ovih proizvoda (naziv i vrstu proizvoda).


Član 3.


Davalac licence je obavezan  po ovom ugovoru da korisniku licence pomogne u organizovanju priprema za proizvodnju, pruži svu potrebnu tehničku pomoć, znanja i iskustva stečena u proizvodnji ovih proizvoda, operativne informacije i instrukcije kao i proizvodne tajne, za sve vreme, dok korisnik licence ne bude u mogućnosti da sam uspešno organizuje proizvodnju po ovoj licenci, ali ne duže od 12 meseci.


Član 4.


Davalac licence je obavezan da korisniku licence preda svu potrebnu tehničku dokumentaciju za ovu proizvodnju (konstrukcione i radionične crteže, tehnološke procese izrade, normative materijala, normative vremena izrade, tehničke uslove, kao i druge tehničke podatke i pokazatelje), koja se koristi u sadašnjoj proizvodnji ovih proizvoda u fabrikama davaoca licence.


Sadržina tehničke dokumentacije treba da odgovara najnovijem stanju, u vreme zaključenja ugovora, a prema proizvodnoj tehnologiji fabrike davaoca licence u __________.


Dokumentacija treba da odgovara standardima DIN.


Dokumentacija je na __________ jeziku.


Davalac licence će dokumentaciju predati korisniku licence u roku od ___ dana od dana stupanja Ugovora na snagu.


Član 5.