Ugovor o proizvodnji i isporuci specijalnih vozila


4.16 - Primer obrasca ugovora o proizvodnji i isporuci specijalnih vozilaUGOVOR br. ______


Zaključen dana ____________ god. između Prodavca: PROIZVODNJA SPECIJALNIH VOZILA - BEOGRAD, Kumodraška br. 240

KUPCA: "VATROSPREM" - FIRMA ZA PROMET NA VELIKO I ZASTUPANJE INOSTRANIH FIRMI - Beograd, Ustanička 67, u daljem tekstu KUPAC i PRODAVAC.


Član 1.


PREDMET UGOVORA:


Prodavac se obavezuje da isporuči, a kupac preuzme i plati:


       1. 3 kom. nadgradnji autoprskalica tip AC.75.08 na šasiji FAP-1314 FF

cena po 1 kom. ______din.

       2. 2 kom. nadgradnji autopodizača tip AP.07H na šasiji FAP-1314 FF

cena po 1 kom. ______din.

       3. 2 kom. nadgradnja autosmećara tip SM-13 na šasiji FAP-1616 BD

cena po 1 kom. ______din.


Član 2.


CENA:


Prodavac će opremu iz člana 1. isporučiti po ceni od ______ dinara. Ukoliko do momenta isporuke opreme iz čl. 1. ovog ugovora dođe do izmene cene po Zakonu, osnovne, kupac je dužan da nastalu izmenu u potpunosti prihvati.


Član 3.


USLOVI PLAĆANJA:


Oprema se isporučuje:


a)         za gotovinska sredstva plaćanja: uplatom din. ____ u roku od 15 dana po preuzimanju