Ugovor o prodaji stručne literature izdavača


19.7 - Primer ugovora o prodaji stručne literature izdavačaUGOVOR O PRODAJI STRUČNE LITERATURE 

I OSTALIH IZDANJA "PRIVREDNE ŠTAMPE"


Zaključen između "Privredne štampe" iz Beograda, Cvijićeva 93/b, s jedne strane i

__________ iz __________ ulica __________ br. ___ SO __________ s druge strane.


Član 1.


Izvršilac posla ____________ se obavezuje da za račun Izdavača, Privredna štampa iz Beograda vrši prodaju knjiga i ostalih izdanja na području SRJ u toku 1996. godine.


Član 2.


Izdavač "Privredna štampa" stavlja na raspolaganje izvršiocu odnosno _________ potreban materijal za prodaju i to: zaključnice i neke uzorke knjiga kao i uzorke obrazaca.


Član 3.


"Privredna štampa" se obavezuje da _________ isplati proviziju za prodatu robu prema uredno dostavljenim zaključnicama sačinjenim sa kupcima u iznosu od 20% bruto na bruto prodajnu cenu sačinjenu na osnovu zaključnica krajnjem kupcu bez odobrenja rabata.


Za knjige prodate bibliotekama uz rabat od 20% obračunava se provizija od 10% bruto.


Za knjige prodate knjižarama uz rabat od 25% i 30% obračunava se provizija od 7% bruto.