Ugovor o prodaji robe sa specifikacijom, na osnovu kog će se roba proizvesti i isporučivati


2.21 - Primer ugovora o prodaji sa specifikacijom, na osnovu kojeg će se roba proizvesti i isporučitiUgovor o prodaji


zaključen 14. marta 1996. između

PRODAVCA: Preduzeća za proizvodnju i prodaju stočne hrane "Posavina" i

KUPCA: Preduzeća za uzgoj stoke "Stočar"


Član 1.


Prodavac prodaje kupcu 5.000 (pet hiljada) kilograma koncentrata stočne hrane za uzgoj svinja po ceni od din. 20,75 za jedan kilogram, franko železnička stanica kupca.


Član 2.


Kupac zadržava pravo da u roku od 15 dana od zaključenja ovog ugovora dostavi prodavcu specifikaciju sastojaka u jednom kilogramu koncentrata stočne hrane.


Prodavac se obavezuje da će mešanje sastojaka izvršiti u procentima utvrđenim u specifikaciji, i takvu robu isporučiti kupcu.


Član 3.


Ako kupac ne dostavi specifikaciju u ugovorenom roku, prodavac će sam izvršiti (sačiniti) specifikaciju imajući na umu da svinje kupca imaju između tri i šest meseci i da ih kupac priprema za prodaju posle 12 meseci.


Prodavac će sačinjenu specifikaciju dostaviti kupcu bez odlaganja.


Ako kupac u dužem roku od osam dana ne izvrši drukčiju specifikaciju i o tome u istom roku ne obavesti prodavca, prodavac ima pravo da robu proizvede prema specifikaciji koju je sam sačinio i da je isporuči kupcu u skladu s ovim ugovorom.


Član 4.


Isporuka robe po ovom ugovoru izvršiće se u pet jednakih mesečnih obroka, i to počevši 1. marta 1996. godine po 1000 kilograma mesečno.


Kupac zadržava pravo da do 5-og u mesecu pobliže odredi dan isporuke.


Ako kupac ne odredi dan isporuke u roku iz prethodnog stava, isporuku će izvršiti prodavac bilo kojeg dana u drugoj polovini meseca.