Ugovor o prodaji robe sa specifikacijom kada je već proizvedena


2.20 - Primer ugovora o prodaji robe sa specifikacijom, kada je već proizvedenaUgovor o prodaji


zaključen 16. VIII 1996. godine, između:

PRODAVCA: Fabrike obuće "Lasta", Novi Sad.

KUPCA: Trgovinsko preduzeće za promet mešovitom robom "Panonija", Novi Sad.


Član 1.


Prodavac prodaje kupcu 10.000 pari muških i ženskih cipela s kožnim đonom, prema modelima iz kataloga proizvođača za 1996. godinu koji je prodavac predao kupcu pre zaključenja ovog ugovora.


Član 2.


Kupac određuje vrstu, broj i količinu pojedinih vrsta i brojeva cipela.


Kupac se obavezuje da dostavi prodavcu specifikaciju za isporuku cipela u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora.


U specifikaciji iz prethodnog stava kupac će naznačiti broj pari cipela po modelima, i to posebno za muške a posebno za ženske cipele, a za svaki model, količinu prema brojevima i boji kože.


Član 3.


Cena cipela prema cenovniku proizvođača, koji je prodavac predao kupcu pre zaključenja ovog ugovora.


Član 4.


Ako kupac ne dostavi specifikaciju prodavcu u ugovorenom roku, prodavac će sam sačiniti specifikaciju, imajući na umu:


- da kupcu treba ista količina muških i ženskih cipela;

- da po dve trećine tih cipela budu crne boje;

- da muške cipele budu od broja 40 do 44, a ženske cipele od broja 37 do 40;

- da modeli muških cipela budu P1 do P5, a ženskih cipela D1 do D4.


Prodavac se obavezuje da o izvršenoj specifikaciji i njenim pojedinostima obavesti kupca, a kupac ima pravo da u razumnom roku koji mu ostavi prodavac, izvrši drukčiju specifikaciju.