Ugovor o prevozu putnika
UGOVOR

O

PREVOZU PUTNIKA


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "NARUČILAC PREVOZA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PREVOZNIK", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


PREVOZNIK se obavezuje da za NARUČIOCA PREVOZA, svojim autobusom tipa __________________ sa _________ sedišta, preveze ____________ putnika od _______________ do ________________.Član 2.