Ugovor o poveravanju izvoza robe na inostrano tržište


16.13 - Primer ugovora o poveravanju izvoza robe na 

         inostrano tržišteUGOVOR


zaključen dana 27.2.1996. godine u Beogradu između:


- "MIKRON", Matulji, proizvođač elastičnih prstenova (u daljem tekstu: "Mikron") i

- TEHNOPROMET, export-import, Beograd, Bulevar revolucije br. 28, izvoznik elastičnih prstenova (u daljem tekstu: Tehnopromet).


Član 1.


"Mikron" poverava Tehnoprometu izvoz elastičnih podloški u količini od cca _______ komada za Rusiju u ______ godini.


Tehnopromet će poslove izvoza vršiti u svemu prema instrukcijama "Mikrona", vodeći računa o zajedničkim interesima oba ugovorna partnera.


Tehnopromet će izvoz vršiti u svoje ime, a za račun "Mikrona".


Član 2.


Pregovore o zaključenju ugovora sa sovjetskom firmom Promsyioimport, Moskva vodili su zajednički predstavnici "Kolubare", Željezare "Boris Kidrič", Nikšić i Tehnoprometa, s ozbirom da se radi o vezanom poslu izvoza elastičnih podloški za uvoz starog gvožđa.


Član 3.


Količina, kvalitet, cena, paritet, rokovi isporuke, način otpreme, prijem robe, kao i ostali uslovi biće u svemu prema ugovoru koji je zaključen sa inostranim kupcem.


Član 4.


Za izvršeni izvoz po ovom ugovoru "Mikron" odobrava Tehnoprometu na ime izvozničke provizije iznos od 2% na postignutu bruto cenu elastičnih podloški sa inostranim kupcem.


Član 5.


Tehnopromet će doznačivati "Mikronu" devizna, odnosno dinarska sredstva po ostvarenom izvozu elastičnih podloški u roku od 3 (tri) radna dana, računajući od datuma prispeća sredstava na devizni račun Tehnoprometa, umanjeno za vrednost izvozničke provizije, bez obzira na druge poslovne odnose koji postoje između "Mikrona" i Tehnoprometa.