Ugovor o posredovanju, varijanta II


16.2 - Primer obrasca ugovora o posredovanju (varijanta II)UGOVOR O POSREDOVANJU


zaključen ________ 1996. između stranaka:


Nalogodavac: _______________ 

zastupa ga: _______________ (u daljem tekstu skraćeno: nalogodavac)

Posrednik: _______________

zastupa ga: _______________ (u daljem tekstu skraćeno: posrednik)


Član 1.


Posrednik se obavezuje da će nastojati naći prodavca za 100 m2 rezane hrastove građe franko najbliža utovarna stanica prodavca.


Član 2.


Kad nađe prodavca posrednik će bez odgađanja saopštiti nalogodavcu firmu odnosno naziv i adresu preduzeća koje je voljno sklopiti ugovor o prodaji, te ime lica s kojim će pregovarati radi sklapanja ugovora o prodaji.


Član 3.


Posrednik se obavezuje da će posredovati u pregovorima između nalogodavca i preduzeća i nastojati da dođe do sklapanja ugovora o prodaji, ali ne odgovara ako u tome ne uspe.


Član 4.


Posrednik se obavezuje da obavesti nalogodavca o svim okolnostima koje su mu poznate i značajne za posao koji se namerava sklopiti njegovim posredovanjem.


Član 5.


Ako se ugovor o prodaji sklopi njegovim posredovanjem, posrednik će bitne podatke o ugovoru ubeležiti u svoju knjigu posredovanja (posrednički dnevnik), izdati izvod iz knjige (posrednički list), potpisati ga i dostaviti nalogodavcu i drugoj stranci s kojom je nalogodavac sklopio ugovor o prodaji.


Član 6.


Nalogodavac je dužan da posredniku plati naknadu za posredovanje u visini od ____% od vrednosti predmeta ugovora sklopljenog posredovanjem.