Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, model III


6.3 - Primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji (varijanta III)UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI 


Sklopljen između preduzeća A. A., koje zastupa, direktor i preduzeća B. B., koje zastupa, direktor, kako sledi:


I. PREDMET UGOVORA


Preduzeće A. A. i preduzeće B. B. dogovorili su se i sporazumeli o poslovnoj i tehničkoj saradnji i zajedničkoj proizvodnji određenih proizvoda, koje proizvode oba preduzeća, na način i uz uslove određene ovim ugovorom i eventualnim kasnijim ugovorima koji će biti sklopljeni na osnovu ovog ugovora.


Obe ugovorne strane dogovorile su se i sporazumele o sledećem:


1. Ugovorne strane sarađivaće pri usklađivanju proizvodnih programa, proizvodnje i raspodele proizvodnje pojedinih proizvoda u skladu s načelima specijalizacije i načelima proizvodnje velikih količina proizvoda pa će pri tome međusobno dobavljati potrebne sirovine, poluproizvode i reprodukcioni materijal te pružati potrebne usluge.


Tako se obavezuju:


- preduzeće B. B. da će isporučivati preduzeću A. A. pređu odgovarajuće vrste i kvaliteta za izradu tkanine “trajteks”;

- preduzeće A. A. da će isporučivati preduzeću B. B. cel-vlakno odgovarajuće količine i kvaliteta.


2. Preduzeće B. B. pružaće preduzeću A. A. tehničku i stručnu pomoć tako da će  besplatno stručno osposobljavati radnike i službenike preduzeća A. A. u svojim proizvodnim pogonima i na odgovarajućim radnim mestima proizvodno-tehničkog značenja.


Pobliže o tome stranke će se sporazumeti posebnim ugovorom.


II. FINANSIJSKE OBAVEZE


1. Ugovorne će stranke sve finansijske i druge obaveze urediti, odnosno uređivati, posebnim ugovorima koji će sklopiti na temelju ovog ugovora. U tim će ugovorima odrediti i cene za sirovine, poluproizvode, proizvode, usluge i ostalo iz ovog ugovora.


Ako se drukčije ne reguliše, te ako propisima ne bude drukčije određeno, ugovorne stranke će međusobna potražnja i dugove obračunati svakih pola godine, tj. svakog 30. VI, odnosno 31. XII u godini (ili kvartalno, ili mesečno, tj. krajem svakog kvartala, odnosno meseca ili pak krajem svake godine, tj. 31. XII svake godine).


2. Ugovorne stranke utvrđuju da se kao zajednički troškovi koji nastaju u vezi s obav-ljanjem poslova po ovom ugovoru smatraju naročito:

a)        Troškovi prevoza sirovina, poluproizvoda i proizvoda.

b)        Troškovi istraživačkih radova u vezi sa zajedničkim proizvodima.

c)        Troškovi istraživanja unutrašnjeg i spoljnog tržišta.

d)        Troškovi prodaje.