Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, model II


6.2 - Primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji  (varijanta II)UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI 


Član 1.


Saugovarači se obavezuju da međusobno sarađuju u svim oblastima svojih delatnosti, kako bi putem saradnje postigli što bolje rezultate u privređivanju.


Član 2.


Poslovno-tehnička saradnja po ovom ugovoru obuhvata naročito sledeće:


- zajedničku proizvodnju i preradu određenih proizvoda;

- saradnju i zajedničko organizovanje plasmana i prometa svojih proizvoda;

- zajedničko organizovanje nabavke opreme, sirovina i repromaterijala;

- saradnju u oblasti primene naučnih dostignuća i u vršenju istraživanja;

- zajedničko vršenje određenih spoljnotrgovinskih poslova (uvoza i izvoza robe, zastupanja, konsignacija i sl.);

- usklađivanje postojeće proizvodnje i poslovanja i zajedničko planiranje daljeg razvoja

- usklađivanje programa razvoja preduzeća svih saugovarača.


Član 3.


Podela rada saugovarača u okviru poslovno-tehničke saradnje iz ovog ugovora razvijaće se po delatnostima koje saugovarači već obavljaju, a detalji neposrednih prava i obaveza između saugovarača urediće se posebnim ugovorom u skladu s odredbama i načelima poslovne saradnje predviđene ovim ugovorom.


Ako se pojedini saugovarači ne slože sa izmenom i dopunom ugovora koje je prihvatila većina, oni mogu odustati od ovog ugovora i pre roka određenog za odustanak.


Član 4.


Svaki saugovarač može zahtevati raskid ugovora ako nastupe takve okolnosti koje dovode ugovornu stranu u neravnopravan položaj ili koje bitno povređuju interese ugovorne strane bez njene krivice.


Član 5.


Sve sporove koji nastanu iz ovog ugovora rešavaće prvenstveno koordinacioni odbor, a ukoliko se ovim mirnim putem ne mogu rešiti, ili je stranka nezadovoljna zaključkom koordinacionog odbora, spor rešava nadležni privredni sud.