Ugovor o poslovnoj saradnji u proizvodnji i prometu robe


6.8 - Primer obrasca ugovora o poslovnoj saradnji 

       u proizvodnji i prometu robeNa osnovu čl. 4, 5, 7. i 454. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 29/78, 39/85 i 57/89), radi racionalnog i rentabilnog poslovanja i bolje organizacije proizvodnje, plasmana proizvoda preduzeća, i to:


1. ________ iz _________ ul. _________ br. ___ (u daljem tekstu: Proizvodno preduzeće), i

2. ________ iz _________ ul. _________ br. ___ (u daljem tekstu: Prometno preduzeće), 


zaključuju:


UGOVOR 

O POSLOVNOJ SARADNJI U PROIZVODNJI I PROMETU ROBE


I PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je međusobna i uzajamna poslovna saradnja u oblasti delatnosti potpisnica ovog ugovora, radi postizanja što boljih rezultata u poslovanju i privređivanju na domaćem tržištu.


Ovim ugovorom, ugovorne strane regulišu:


-        zajednički dogovorenu proizvodnju i plasman proizvoda;

-        vrste, količine i vrednost dogovorene proizvodnje i plasmana na domaćem tržištu;

-        dinamiku proizvodnje, prometa i isporuke;

-        međusobna prava i obaveze;

-        cene proizvoda;

-        fakturisanje i plaćanje robe;

-        raspodelu dobiti i prihoda ostvarenog poslovnom saradnjom;

-        snošenje rizika; i

-        druga pitanja od zajedničkog interesa.


Član 2.


Na osnovu angažovanih i ugovorenih kapaciteta, odnosno obima i dinamike proizvodnje i prodaje, Proizvodno preduzeće je prihvatilo obavezu da proizvede i isporuči Prometnom preduzeću, po utvrđenoj dinamici svoje proizvode (sve vrste ove robe: ____), a Prometno preduzeće da preuzme i proda na domaćem tržištu robe, odnosno proizvode iz zajednički dogovorenog plana i programa.