Ugovor o otpremanju (špediciji), varijanta II


11.10 - Primer obrasca ugovora o otpremanju-špediciji (varijanta II)UGOVOR


Zaključen između:

NAZIV: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET

"______________", iz ______________ (u daljem tekstu: KORISNIK USLUGA)

ADRESA: ______________, ul. ______________ br. ___

SEDIŠTE: ________________

MATIČNI BROJ: ________________

ŽIRO-RAČUN: ________________

i

PREDUZEĆA ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU "____________" iz ____________ (u daljem tekstu: ŠPEDITER)


1. - PREDMET UGOVORA


1.1. Predmet Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između KORISNIKA USLUGA i ŠPEDITERA u obavljanju poslova iz domena međunarodne špedicije.


1.2. Pod pojmom špediterskih usluga iz tačke 1.1. Ugovora smatraju se:

-                Organizacija svih vrsta otprema (doprema morskim, rečnim, suvozemnim i vazdušnim putem u prometu sa inostranstvom),

-                Organizacija svih otprema u loko prometu,

-                Organizacija pretovarnih manipulacija,

-                Uskladištenje robe u vlastitim ili unajmljenim skladištima,

-                Organizacija dopreme i otpreme robe na sajmovima i izložbama,

-                Pakovanje i izrada ambalaže,

-                Unajmljivanje brodskog i avionskog prostora,

-                Učestvovanje kod sklapanja Ugovora i osiguranje u transportu,

-                Obavljanje carinskih formalnosti,

-                I svi ostali nepomenuti poslovi, a regulisani na način predviđen "Opštim uslovima rada međunarodnih špeditera u SRJ".


2. - OBAVEZE UGOVORNIH STRANA


2.1. KORISNIK USLUGA poverava ŠPEDITERU organizaciju transporta i carinjenje svih svojih roba.