Ugovor o osnivanju predstavništva


9.5 - Primer ugovora o osnivanju predstavništvaUGOVOR O OSNIVANJU PREDSTAVNIŠTVA


Član 1.


Saugovarači su se saglasili da zajednički osnuju predstavništvo pod nazivom "Beograd" sa sedištem u Beogradu (u daljem tekstu: predstavništvo).


Član 2.


Zadatak (poslovi) predstavništva je:

-        prati i registruje kretanja na domaćem i inostranom tržištu koja su od interesa za saugovarače i za izvršenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji,

-        obaveštava saugovarača o potrebi i potražnji pojedinih proizvoda na tržištu,

-        vrši propagandu za proizvode saugovarača,

-        posreduje u zaključenju ugovora o prodaji proizvoda saugovarača,

-        zastupa saugovarače i zaključuje ugovore u svoje ime i za račun saugovarača.


Član 3.


Preduzeće - osnivači predstavništva obavezuju se da će u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog ugovora obezbediti sredstva potrebna za rad i poslovanje predstavništva u jednakim iznosima:

a)        osnovna sredstva u iznosu od 150.000 dinara,

b)        obrtna sredstva u iznosu od 120.000 dinara.


Član 4.


Saugovarači mogu predstavništvu poveriti i druge poslove osim poslova navedenih u članu 2. ovog ugovora, što će se bliže utvrditi posebnim ugovorom.


Član 5.


Preduzeća osnivači su dužni da na sednicama svojih upravnih odbora donesu odluku o osnivanju PREDSTAVNIŠTVA.


Odluka o osnivanju predstavništva čini sastavni deo ovog ugovora.


Član 6.