Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća u inostranstvu


9.4 - Primer ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća

       u inostranstvuPreduzeće "Grafoplastika" iz Smedereva (u daljem tekstu: jugoslovensko preduzeće) s jedne strane, i firme "Bruner" iz Italije (u daljem tekstu: inostrana firma) s druge strane odlučili su da u toj inostranoj zemlji osnuju mešovito preduzeće u kom cilju zaključuju sledeći


UGOVOR

O OSNIVANJU MEŠOVITOG PREDUZEĆA 


I. OPŠTE ODREDBE


Član 1.


Ugovorne strane su se sporazumele da osnuju mešovito preduzeće sa ograničenim jemstvom pod nazivom: "Bruner-Komo".


Ovo preduzeće radiće isključivo za njihov račun.


Član 2.


Novoosnovano mešovito preduzeće osnovano je kao zajedničko preduzeće obe firme i da za njegove obaveze obe firme (preduzeća) odgovaraju samo sredstvima koja su uneli u njega.


Član 3.


Lica određena od strane oba preduzeća jedino su ovlašćena za potpisivanje svih dokumenata i da ni jedna odluka materijalne i finansijske prirode koja obavezuje mešovito preduzeće neće biti punovažna bez oba njihova potpisa.


Potpisi ovlašćenih lica iz prednjeg stava moraju biti registrovani kod nadležnog organa gde se registruje mešovito preduzeće (u Jugoslaviji i inostranstvu) i deponovati kod nadležne banke kod koje je otvoren račun.


PREDMET POSLOVANJA I SEDIŠTE PREDUZEĆA


Član 4.


Poslovanje mešovitog preduzeća se sastoji: u istraživanju, eksploataciji i prodaji rude: olova, cinka i bakra.


Član 5.