Ugovor o osiguranju imovine
UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINEOsiguravajuće društvo ____________________________________________________________________


filijala _________________________________________________________________________________


organizaciona jedinica ____________________________________________________________________POLISA O OSIGURANJU IMOVINE


UGOVARAČ OSIGURANJA/OSIGURAVAČ:

______________________________________________________________________________________

(prezime i ime ili naziv)

______________________________________________________________________________________

(adresa)UGOVARAČ/OSIGURANIK: _____________________________________________________________

                                                                                             (prezime i ime ili naziv)

______________________________________________________________________________________

(adresa)Vrsta osiguranja         


Mesto osiguranja         


Šifra osnovne delatnosti         


Tarifa