Ugovor o ortakluku


UGOVOR O ORTAKLUKU 1


Zaključen dana ____________________ u ____________________________________

                       (datum zaključenja ugovora)                             (mesto zaključenja)


između        1) ___________________________ iz _______________________________

       2) ___________________________ iz _______________________________

       3) ___________________________ iz _______________________________

                              (prezime, ime i zanimanje)                           (prebivalište sa adresom) 2


kao ortaka, i to pod sledećim uslovima:Cilj


Član 1.


Ortaci se obavezuju da unesu svoje uloge u ___________________________________.

                                                                         (navesti cilj stvaranja ortakluka) 3Ulozi 4


Član 2.


Ortak ___________________________, kao ulog, unosi u ortakluk _________________

                       (navesti ime ortaka) 5

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

(navesti vrstu uloga) 6


Ortak ___________________________, kao ulog, unosi _________________________

                       (navesti ime ortaka) 7

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________.

(opisati ulog) 8