Ugovor o oročenom deviznom ulogu


8.11 - Primer obrasca ugovora o oročenom deviznom uloguKREDITNA BANKA BEOGRAD


Broj devizne knjižice ___________________

Na ime ___________________UGOVOR 

o oročenom deviznom ulogu


Zaključen _________ između __________ kao ulagača (u daljem tekstu: ulagač) i Kreditne banke Beograd (u daljem tekstu: Banka) kao primaoca uloga.


Član 1.


Ulagač oročava svoj ulog od _____ na rok od ____ meseci, računajući od dana zaključenja ovog ugovora.


Član 2.


Na štedni ulog iz člana 1. ovog ugovora Banka odobrava kamatu od ___% u devizama i ___% u dinarima godišnje.


Član 3.


Sredstva oročena na _________ ne mogu se podizati pre isteka roka.