Ugovor o oročavanju dinarskih sredstava
UGOVOR

O

OROČAVANJU DINARSKIH SREDSTAVAZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "ULAGAČ", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Ovim Ugovorom ULAGAČ neopozivo oročava svoja sredstva u iznosu od dinara :

______________________________________________________________________________________,

(brojevima i slovima)