Ugovor o oročavanju dinarskih sredstava radi dobijanja kredita za stambenu izgradnju


8.10 - Primer ugovora o oročavanju dinarskih sredstava 

       radi dobijanja kredita za stambenu izgradnjuUGOVOR


Zaključen dana 22. III 1996. god. između banke Priština - Poslovna jedinica Beograd u daljem tekstu: Banka (i _______________ u daljem tekstu: korisnik kredita).

PREDMET UGOVORA: Oročavanje dinarskih sredstava za dobijanje kredita za stambenu izgradnju.


Član 1.


Korisnik kredita uplaćuje u oročeni depozit kod Banke dinarska sredstva u iznosu od Dinara 200.000,00 na vreme od 20 godina i sa kamatnom stopom od 16% godišnje koja će Banka stavljati na raspolaganje deponentu u obračunskim periodima.


Član 2.


Banka po osnovu oročenih sredstava iz čl. 1. ovog ugovora odobrava korisniku kredita kredit za izgradnju ili kupovinu stambenog objekta u iznosu od Dinara 700.000 - što čini 350% iznos oročenih sredstava pod sledećim uslovima:

-                rok vraćanja kredita 20 godina u mesečnim ratama,

-                redovna kamatna stopa 16% godišnje,

-                za slučaj neblagovremenog plaćanja mesečnih rata Banka će na iznos dospelih rata obračunati i naplatiti redovnu kamatu od 16% i zateznu kamatu po stopi od 4% godišnje,

-                korisnik kredita je obavezan da sa Bankom zaključi ugovor o kreditu i podnese potrebnu dokumentaciju za ovu vrstu kredita.


Član 3.


Po isteku roka oročavanja sredstava iz člana 1. ovog Ugovora, Banka će oročena sred-stva usmeriti u korist otplate kredita ukoliko kredit u tom vremenu ne bude otplaćen.