Ugovor o obučavanju pripravnika


20.13 - Primer obrasca ugovora o obučavanju pripravnikaUGOVOR


Zaključen dana __________ godine u __________ između organizacije __________ koju zastupa __________, s jedne strane, i organizacije __________ koju zastupa __________, s druge strane, a o sledećem:


Član 1.


Ovim ugovorom, saglasno odredbama člana 9. stav 2. Zakona o pripravnicima _______, uređuju se zajednički osnovi i merila za uređivanje određenih prava, obaveza i odgovornosti između organizacije __________ koja je zasnovala radni odnos sa pripravnicima i organizacije __________ koja obučava pripravnike za samostalno vršenje poslova.


Član 2.


Organizacija __________ prima svake godine na obučavanje pripravnike, i to:


1. sa srednjom stručnom spremom __________ pripravnika od čega:


-        struke __________ pripravnika __________

-        struke __________ pripravnika __________

-        struke __________ pripravnika __________


2. sa višom stručnom spremom __________ pripravnika od čega:


-        struke __________ pripravnika __________

-        struke __________ pripravnika __________

-        struke __________ pripravnika __________


3. sa visokom stručnom spremom pripravnika _________ od čega:


-        struke __________ pripravnika __________

-        struke __________ pripravnika __________

-        struke __________ pripravnika __________


Član 3.