Ugovor o lizingu automobila


14.3 - Primer lizing ugovora o automobiluLIZING UGOVOR O AUTOMOBILU


koji su zaključila preduzeća A kao zakupodavac i B kao zakupac, kako sledi:


1.


Zakupodavac daje zakupcu u zakup vozila koja su navedena u prilogu 1) ovog ugovora; zakupni odnos traje za svako pojedino vozilo najmanje ___ meseci.


2.


Zakupac plaća zakupodavcu za svako vozilo mesečno iznos od _________, i to unapred, prvi put kod preuzimanja vozila, što nekad po pravilu bude prvog dana u mesecu.


U tom mesečnom paušalu su uključene takođe usluge iz priloga 2) ovog ugovora; utrošak goriva i troškovi za baterijske servise idu na teret zakupca.


3.


U vremenu trajanja ovog ugovora zakupodavac osigurava i plaća premije osiguranja na sledeća osiguranja:


a) osiguranje jemstva od maksimalne svote od _________; za zahteve preko te svote odgovara sam zakupac;


b) kasko osiguranje, ali su štete do vrednosti od __________ izuzete (franšiza). Štete od požara, krađe, elementarne nepogode i loma stakla pokrivaju se uvek potpuno.


Sve poslovanje sa osiguravačem uređuje zakupodavac. Zakupac pak mora svaki slučaj štete odmah prijaviti zakupodavcu i uopšte voditi računa o svim dužnostima koje ima po važećim propisima kao imalac vozila.


Nema povraćaja za godine u kojima nije bilo šteta.


4.


Zakupac se obavezuje da će vozila koja su mu data u zakup čuvati svom brižljivošću; naročito će paziti na to da precizno izvršava sve propisane servise i poslove održavanja koje plaća zakupodavac.


Vozila se opravljaju i održavaju samo u ugovorenim radionicama. U načelu zakupodavac pismeno određuje za pojedina vozila ko će ih opravljati. Ako pak troškovi opravke po predračunu premašuju svotu od _________, potrebno je dopuštenje zakupodavca za izvršenje opravke.