Ugovor o kupoprodaji s kaparom
UGOVOR

O

KUPOPRODAJI S KAPAROMZaključen između:


Firme: ________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: ________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PRODAVAC", s jedne strane

i

Firme: ________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: ________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KUPAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog Ugovora je prodaja: ___________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________

(opis robe, vrsta, kvalitet i količina)