Ugovor o kupoprodaji robe sa kaparom kao odustanicom


2.13 - Primer ugovora o kupoprodaji robe sa kaparom kao odustanicomUGOVOR


zaključen 03.03.1996. u Pančevu između


prodavca: Preduzeća za proizvodnju elektrotehničke robe "Elektroproizvod", Pančevo, koju zastupa ____________________ komercijalni direktor i


kupca: Preduzeća za promet tehničkom robom "Tehnoprom", Stara Pazova, koje zastupa ____________________ pomoćnik glavnog direktora.


Predmet ugovora


1. Prodavac prodaje, a kupac kupuje 2.000 dvotarifnih brojila za domaćinstva.


2. Cena dvotarifnog brojila je 15.000 (petnaest hiljada) dinara.


3. Dvotarifna brojila moraju biti standardnog kvaliteta.


4. Rok isporuke je 30.09.1996.


5. Mesto isporuke je u Pančevu, na stovarištu prodavca u Savskoj 257. Robu u kamion kupca tovari prodavac.


6. Roba mora biti pakovana tako da se zaštiti od oštećenja prilikom prevoza.