Ugovor o kupoprodaji robe široke potrošnje


2.19 - Primer ugovora o kupoprodaji trgovačke robe široke potrošnjeUGOVOR O KUPOPRODAJI TRGOVAČKE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE


sastavljen na dan 21.10.1996. godine između "Makopromet" Beograd, Karađorđeva 41/1 koga zastupa direktor ____________, u daljem tekstu KUPAC i preduzeća za promet robe široke potrošnje na veliko i malo, posredovanje, pružanje usluga i zastupanje inostranih i domaćih firmi "MERKUR COMMERCE" Beograd, Severni Bulevar br. 5 koga zastupa ovlašćeno lice, samost. komerc. referent ___________, u daljem tekstu KUPAC.


Član. 1


Predmet ugovora je obostrana kupoprodaja robe široke potrošnje i tehničke robe u vrednosti od cca 2.000.000.- novih dinara u jednom pravcu, a koja je specificirana u zaključnici br. "Merkur Commerca" od 21.10.1996. godine i zaključnici br. __________ od 21.10.1996. godine "Makoprometa" od 21.10.1996. godine.


Član. 2


Kupoprodaja robe za obe strane se obavlja fcco skladište prodavca, a prodavci odobravaju jedan drugom rabat u visini od 10% po gore navedenim zaključnicama.


Član. 3


Svaki od prodavaca jamči za kvalitet svoje robe koja mora biti i snabdevena potrebnom pratećom dokumentacijom uslovljenom propisima o prometu roba. Nijedan kupac nije obavezan da preuzme robe bez navedene dokumentacije i kvaliteta bez obzira što je ona navedena u pomenutoj zaključnici.


Član. 4


Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana i to samo za nedostatke koji se nisu mogli uočiti prilikom preuzimanja robe.


Član. 5