Ugovor o kupoprodaji priključnih vozila


4.15 - Primer ugovora o kupoprodaji priključnih vozilaUGOVOR BROJ _____


O KUPOPRODAJI PRIKLJUČNIH VOZILA (NADGRADNJI) __________________


Zaključen dana _______ 19__ godine u _____________________između:

____________________________________ (u daljem tekstu: Kupac) sa jedne strane 

i

- INDUSTRIJA "GOŠA" FABRIKA DRUMSKIH VOZILA Smederevska Palanka (u daljem tekstu: PROIZVOĐAČ) sa druge strane o kupoprodaji kamionskih priključnih vozila (nadgradnji) po sledećim uslovima:


Član 1.


PREDMET UGOVORA:


Kupac naručuje i preuzima a Prodavac proizvodi i isporučuje Kupcu _______ komada kamionskih priključnih vozila (nadgradnji) sledećih tipova:


       1. TIP _________        ______ komada

       2. TIP _________        ______ komada


Tehničke karakteristike ugovornih priključnih vozila (nadgradnji) su sledeće:


       - Tip prikolice        _________________

       - Nosivost        _________________

       - Dužina šasije        _________________

       - Širina šasije        _________________

       - Dimenzije guma        _________________

       - Broj guma        _________________

       - Kočioni sistem        _________________

       - Stranice        _________________

       - Boja (RAL)        _________________

       - Tip vučnog vozila        _________________


Priključna vozila (nadgradnje) tipa _______ snabdevene su sa ________ rezervnim točkom i fabričkim alatom koji se sastoji iz sledećih elemenata i to: