Ugovor o kupoprodaji opreme vozila


4.14 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji opreme vozilaKupoprodajni UGOVOR BR.___


Zaključen dana 23.11.1996. između 

Fabrike vagona Kraljevo, u daljem tekstu prodavac, 

i

________________________ u daljem tekstu kupac.Član 1.


Predmet kupoprodaje je sledeća roba:


-        2 kom. Poluprikolica za prevoz benzina PPC-30 B-3

-        Naknadni zahtevi kupca

-        Lestva za prilaz domu, 4 kom. cevi za istakanje, nosač uređaja za gašenje požara, zavesice na zadnjim točkovima, nosač rezervnog točka, rezervni točak, ključevi za montažu i demontažu točkova, oprema za električno pražnjenje.

-        2 kom. Poluprikolica za prevoz mazuta PPC-25 MB

-        Naknadni zahtevi kupca

-        Nosač uređaja za gašenje požara, zavesice na zadnjim točkovima, nosač rezervnog točka sa rezervnim točkom, ključevi za montažu i demontažu vozila, oprema za električno pražnjenje, sanduk za alat, 2 kom. nosača papuča.


Vozila će se farbati bojom ________.


Član 2.


Cena za robu iz ovog ugovora je sledeća:


- Poluprikolica za benzin PPC-30 B-3, PC                          _______________ din.

- Poluprikolica za mazut PPC-25 MB, PC                         _______________ din.

                                                               UKUPNO:        _______________ din.

Cena se podrazumeva franko Fabrika vagona.


Troškovi prometa prema sporazumu.