Ugovor o kupoprodaji odeće i obuće


2.23 - Primer ugovora o kupoprodaji odeće i obućeUGOVOR O KUPOPRODAJI 


ZAKLJUČEN IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:


1. PRODAVAC: Modna konfekcija "Beograd", Beograd, Božidara Adžije br. 8 (u daljem tekstu: Prodavac) koju zastupa direktor

2. KUPAC: Uprava poslovnih zgrada Narodnih heroja br. 4 (u daljem tekstu: Kupac) koju zastupa direktor


Član 1.


Predmet ovog ugovora je prodaja 10 pari zimskog odela - uniforme za radnike Službe za dekoraciju i održavanje zelenila, 150 komada muških mantila, 252 komada ženskih mantila, 30 komada ciradnih grudnjaka, 35 komada moltopren grudnjaka, 300 komada ženskih kompleta, 8 komada radnih mantila, 300 komada cipela - mokasina i 1000 pari borosana, u svemu prema zahtevu Kupca i ponudi Prodavca od 21. 10. 1996. godine, koja je zavedena kod Kupca pod br. 521/2 od 5.11.1996. godine, a koja čini sastavni deo ovog ugovora.


Član 2.


Kupac se obavezuje Prodavcu da za prodatu zaštitnu odeću i obuću iz člana 1. ovog ugovora, u roku od 7 dana od dana preuzimanja isplati cenu i to:


-         za zimsko odelo - uniformu za radnike Službe za 

       dekoraciju i održavanje zelenila od čoje za 1 kom            __________ din.

-         za mantil muški diolen 1 komad          __________ din.

-         za mantil od diolena ženski moled "Vera" 1 kom          __________ din.

-         za ženski komplet od diolena roza boje 1 kom           __________ din.

-         za grudnjak ciradni bez rukava 1 kom.          __________ din.

-         za grudnjak bez rukava moltopren 1 kom.          __________ din.

-         za mantil radni po meri          __________ din.

-         za cipele-mokasine "Borac" Travnik 1 par          __________ din.

-         za borosane 1 par          __________ din.


Što ukupno iznosi         __________ din.Član 3.


Preuzimanje zaštitne odeće i obuće izvršiće se u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog ugovora u prostorijama Prodavca u Ul. Maršala Tolbuhina br. 6, Beograd.