Ugovor o kupoprodaji motornog vozila
UGOVOR

O

KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILAZaključen između:


        _________________________________________________________________________________

 (ima i prezime)

iz     ________________________________________________________________________________

 (mesto, ulica i broj)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PRODAVAC", s jedne strane

i     _________________________________________________________________________________

 (ima i prezime)

iz   __________________________________________________________________________________

 (mesto, ulica i broj)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KUPAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:Član 1.


PRODAVAC prodaje, a KUPAC kupuje:

_________________________________________ (u daljem tekstu vozilo), marke ___________________, registarske oznake i broj __________________, tip ________________, godina proizvodnje ____________, broj šasije ______________, broj motora _______________, broj karoserije __________________, radne zapremine motora ______cm3,  snage motora _______________ KW, mase _______________ kg (ili dopuštene nosivosti), ______ broj putničkih mesta.Član 2.