Ugovor o kupoprodaji motornog vozila, varijanta II


4.13 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji motornog vozila (varijanta II)Između ____________________________ iz ____________ul. br. _______________ kao prodavca s jedne 

i

____________________________ iz ____________ul. br. _______________ kao kupca s druge strane zaključen je danas ovaj


KUPOPRODAJNI UGOVOR MOTORNOG VOZILA


I


_________________________ prodaje a ________________________ kupuje osobno - 

  (prezime i ime - naziv prodavca)                  (prezime i ime - naziv kupca)

teretno - priključno - kombi motorno vozilo - motocikl (u daljem tekstu: vozilo): marke __________ Reg. oznaka i broj __________, tip ____, godina proizvodnje _____, broj šasije ______, broj motora _______, radna zapremina motora u cm3 _____, snaga motora u KS ___, dopuštena nosivost ______kg. broj putničkih mesta ___, boja karoserije _____.


II


Ugovorena kupoprodajna cena iznosi din. ___________, (slovima dinara __________).


Kupac je isplatio prodavcu iznos od din ___________, (slovima dinara__________), što prodavac potvrđuje potpisom ovog ugovora.


Ostatak kupoprodajne cene u iznosu od dinara _________, (slovima dinara _________), kupac se obavezuje da isplati prodavcu _____________.


III


U posed kupljenog vozila stupa kupac ________________.


IV


U pogledu poreza, taksa i drugih društvenih obaveza i dažbina utvrđuje se:


- da je naknada za puteve plaćena do _____ 199__ g.

- da je porez na teretna putna motorna i priključna vozila plaćen do _____ 199__ godine,

- da porez na promet u vezi ove kupoprodaje plaća __________________.