Ugovor o konsignacionom skladištu između domaće i strane firme


12.5 - Primer obrasca ugovora o konsignacionom skladištu 

       između domaće i strane firmeUgovor o konsignacionom skladištu


Zaključen dana __________ godine između:

1. Jugoslovenska firma (pun naziv i adresa)

2. Strana firma (pun naziv i adresa)


UVOD


obzirom na ugovor o zastupanju koji je zaključen između strane firme i jugoslovenske firme, zaključuje se ovaj ugovor u cilju otvaranja konsignacionog skladišta proizvoda koje isporučuje strana firma za prodaju na teritoriji Jugoslavije.


Pod pojmom proizvoda koji je upotrebljen u ovom ugovoru označavaju se proizvodi kako je to ugovoreno u članu ___ zastupničkog ugovora.


Član 1.


1. PREDMET UGOVORA


1.1. Strana firma i jugoslovenska firma su saglasni da otvore konsignaciono skladište proizvoda na teritoriji Jugoslavije nakon što strana firma primi obaveštenje od jugoslovenske firme da je pribavila odobrenje za otvaranje konsignacionog skladišta od odgovarajućih carinskih organa kao i garanciju od strane banke.


Radi obezbeđenja plaćanja proizvoda isporučenih na konsignaciono skladište, jugoslovenska firma će dati garanciju stranoj firmi izdatu od Osnovne banke "Jugobanke" - Beograd, na vrednost od ______ DEM kojom će garantovati da će proizvodi isporučeni na konsignaciono skladište biti plaćeni stranoj firmi na način predviđen ovim ugovorom.


Troškove oko dobijanja garancije snosiće ____ (treba odgovoriti ko snosi ove troškove).

1.2. Domaći partner se obavezuje da obezbedi produženje garancije za naredni period od jedne godine pre nego što joj istekne važnost.


Sve bankarske troškove u vezi sa ovim produženjem garancije snosiće _______ (i o ovim troškovima treba se dogovoriti).


1.3. Jugoslovenski partner se obavezuje da o svom trošku obezbedi odgovarajući zatvoren skladišni prostor za skladištenje proizvoda koje isporuči strana firma na konsignaciono skladište.


Član 2.


2. VLASNIŠTVO