Ugovor o komisionoj prodaji vozila


3.7 - Primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji vozilaUGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI VOZILA


Zaključen dana _________ 19___. godine između "AUTOSRBIJA", Beograd, Bulevar JNA 56, kao komisionara sa jedne strane i __________________________ kao komitenta, sa druge strane na sledeći način:


Član 1.


Komisionar se obavezuje da u svoje ime a za račun komitenta proda komitentovo polovno motorno vozilo marke _____________, godina proizvodnje _____________, broj motora _____________, broj šasije _____________, registarski broj _____________, za cenu u iznosu od _____________ dinara


U cenu iz stava prvog ovog člana nije uračunat porez na promet shodno Zakonu o oporezivanju proizvoda i usluga u prometu.


Član 2.


Komisionar se obavezuje da komitentu isplati cenu dobivenu od prodatog motornog vozila odmah po izvršenoj prodaji.


Član 3.


Komisionar se obavezuje da sve poslove u vezi sa ovim ugovorom obavi stručno i prema postojećim propisima za ovu vrstu posla.


Član 4.


Komitent se obavezuje da komisionaru za poslove navedene čl. 1. ovog ugovora isplati na ime provizije iznos od 3% od vrednosti vozila.