Ugovor o izgradnji i prodaji stana


5.15 - Primer ugovora o izgradnji i prodaji stanaUGOVOR


UGOVORNE STRANE:


1. GRO "BEOGRAD-INŽENJERING" I MARKETING, Novi Beograd, Auto put bb. (u daljem tekstu: "Beograd-Inženjering") koga zastupa direktor, s jedne strane, i

2. DRŽAVA SRJ, koju zastupa zamenik Saveznog sekretara za finansije.Član 1.


"Beograd-Inženjering" se obavezuje da za račun Države SRJ izgradi četvorosoban stan na Novom Beogradu u Bloku 37, površine od 102,14 m2. Stan će se izgraditi u svemu prema glavnom projektu i važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima koji važe za izgradnju objekata ove vrste overenom od nadležnog organa Skupštine opštine.


Član 2.


Cena radova koji su predmet ovog ugovora orijentaciono iznosi 2.000,00 dinara po 1 m2 korisne površine, što za površinu od 102,14 m2 iznosi

DINARA: _____________

I slovima: __________________________


Konačna vrednost utvrdiće se po završetku objekta.


Član 3.


Plaćanje po ovom ugovoru vršiće se tako što će Država SRJ platiti "Beograd-Inženje-ring"-u:


-                80% od ugovorene vrednosti radova iz čl. 2 ovog ugovora, što iznosi ________dinara, u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora;

-                20% od ugovorene vrednosti radova iz čl. 2. ovog ugovora Država SRJ će platiti "Beograd-Inženjering"-u po tehničkom prijemu objekta, a pre uselenja, što iznosi _________ dinara.


Ukoliko Država SRJ u označenom roku od 15 dana ne izvrši uplatu od 80% vrednosti iz čl. 2. ovog ugovora saglasan je da se ugovor smatra raskinutim.


Plaćanje se vrši na žiro račun _______, koji se vodi kod Beobanke filijala Zemun.


Član 4.