Ugovor o isporuci robe


2.2 - Primer ugovora o kupoprodaji i isporuci robeUGOVOR O KUPOPRODAJI I ISPORUCI ROBE


Zaključen između:


1. __________________ iz __________________ ul. __________________ br. _____ 
(u daljem tekstu: PRODAVAC),

i

2. __________________ iz __________________ ul. __________________ br. _____ 

(u daljem tekstu: KUPAC).


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Kupac kupuje, a Prodavac prodaje odnosno sukcesivno isporučuje po potrebi Kupca u godini sledeću robu:


1. ________________________________________________ cca ___________ lit.

2. ________________________________________________ cca ___________ lit.

3. ________________________________________________ cca ___________ lit.

4. ________________________________________________ cca ___________ tona

5. ________________________________________________ cca ___________ 

6. ________________________________________________ cca ___________ 


Specifikacija asortimana proizvoda i usluga data je u cenovniku koji je sastavni deo ovog ugovora.


NAČIN, MESTO I ROK ISPORUKE


Član 2.


Kupac ovim istovremeno naručuje proizvode iz člana 1. ovog ugovora i izjavljuje da iste nabavlja isključivo radi dalje prodaje, te da će za ove proizvode obračunavati i plaćati porez na promet proizvoda saglasno važećim zakonskim propisima.


Član 3.