Ugovor o isporuci i montaži investicione opreme
UGOVOR

O

ISPORUCI I MONTAŽI INVESTICIONE OPREMEZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KUPAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PRODAVAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".
UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog Ugovora je isporuka i montaža sledeće opreme:

_______________________________________________________________________________________