Ugovor o dugoročnom ujedinjenju sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanje


7.17 - Primer obrasca ugovora o dugoročnom ujedinjavanju 

       sredstava radi ulaganja u zajedničko poslovanjeUGOVOR O DUGOROČNOM UJEDINJAVANJU SREDSTAVA 


Član 1.


Ugovorne strane su se saglasile da radi ostvarivanja određenih zajedničkih poslovnih ciljeva i uz zajednički poslovni rizik dugoročno ujedine sredstva predviđena ovim ugovorom.


Član 2.


Zajednički poslovni ciljevi ugovornih strana su uspešna proizvodnja _____ (naveden je proizvod) u Jugoslaviji, s tim što će se proizvodnja vršiti po inostranoj licenci firme ______.


Član 3.


Radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva iz prethodnog člana ugovorne strane uložiće radi ujedinjavanja svoja sredstva, i to:


I Preduzeće A)

a)                licencu za proizvodnju ________ (naveden je proizvod)

b)                trajna i povremena obrtna sredstva u vidu inventara, robe i novčanih sredstava potrebnih za uspešnu proizvodnju ________ (naveden je proizvod).


II Preduzeće B)

a)                dinarska sredstva potrebna za izgradnju određenog broja pogona za proizvodnju ______ kao i za nabavku domaće opreme.

b)                devizna sredstva za uvoz opreme potrebne za proizvodnju ________ u pogonima iz tačke II pod a) ovog člana.


Član 4.


Ugovorne strane su se sporazumele da će podići dva pogona za proizvodnju ________ i to u ________ i u ________.


Član 5.


Za izgradnju pogona iz prethodnog člana uložiće preduzeće B) i to:

a)                za pogon u _______ do _______.

b)                za pogon u _______ do _______.