Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji između domaće i inostrane firme


6.6 - Primer obrasca ugovora o dugoročnoj proizvodnoj  kooperaciji između domaće i inostrane firmeUGOVOR O DUGOROČNOJ  PROIZVODNOJ KOOPERACIJI


Zaključen dana _____________ u mestu ________________ između:

1. Jugoslovenska proizvođača organizacija _________________________

2. Strana proizvođačka firma _________________________


Član 1.


Polazeći od sledećih elemenata:


1. da je strana firma ________ poznati proizvođač _________, kao i da je razvila više tipova __________ i da je poznata na jugoslovenskom i širem tržištu;


2. da je jugoslovenska firma ________ jedna od vodećih fabrika u oblasti mašinogradnje, kao i da raspolaže proizvodnim kapacitetima i tehničkim kadrom;


3. da je tržište ___________ i Jugoslavije kao i tržišta drugih zemalja još nepokrivena ovom vrstom proizvoda.


-        ugovorne strane su konstatovale postojanje zajedničkog interesa sa aspekta povećanja proizvodnje i isporuke sastavnih delova koji se ugrađuju u proizvode iste vrste, kao i osvajanje novih tržišta i daljeg sopstvenog razvoja te, stoga, zaključuju ovaj ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji, koji se sastoji od:

-        dugoročne saradnje kojom jugoslovenska strana isporučuje stranom partneru sastavne elemente za dovršenje ______ (navesti kog postrojenja ili mašine) a strani partner isporučuje jugoslovenskoj strani gotov proizvod sopstvene proizvodnje.


Član 2.


Imajući u vidu proizvodne mogućnosti i racionalno korišćenje kapaciteta, ugovorne strane su se dogovorile da ostvare dugoročnu proizvodnu kooperaciju na opremi instalacijama i mehanizmima ___________, kako je to već navedeno ovim ugovorom, a iz proizvodnog programa stranog partnera, i to: __________________ (navesti tačno vrstu i svrhu upotrebe opreme i instalacija kao i sve druge tehničke karakteristike)


Član 3.


Ugovorne strane su se saglasile da se zajednički u gore navedenim tačkama saradnja može proširiti i na nove proizvode iz programa proizvodnje obeju strana, što će se re-gulisati posebnim aneksom.


Ugovorne strane su takođe, saglasne da realizuju saradnju u oblasti specijalizacije proizvodnje, u cilju podele proizvodnog programa, kao i dopune asortimana iz sopstvenog proizvodnog programa.


Član 4.


Ugovorne strane proizvodiće i isporučivaće jedna drugoj delove specificirane u prilozima uz ovaj ugovor koji su namenjeni kompletiranju proizvoda navedenih u članu 2. ovog ugovora.