Ugovor o cesiji (ustupanju potraživanja)


17.3 - Primer obrasca ugovora o cesiji - ustupanju potraživanjaUgovor o cesiji


Zaključen dana 20. maja 1996. godine između:

1. Cedenta preduzeća "Javor" iz Kraljeva.

2. Cesionara preduzeća "Nišpromet" iz Niša i cesusa preduzeća "Merima" iz Kruševca.


Član 1.


Preduzeće "Javor" iz Kraljeva (cedent) ustupa svoje potraživanje koje ima od preduzeća "Merima" iz Kruševca (cesusa) u iznosu od 5.000 dinara svom novom poveriocu preduzeću "Nišpromet" iz Niša (cesionaru).


Član 2.


Preduzeće "Nišpromet" iz Niša se obavezuje da za ustupljeno potraživanje iz člana 1. ovog ugovora isporuči preduzeću "Javor" iz Kraljeva robu po porudžbenici br. 510 od 20. maja 1996. godine u vrednosti od 5.000 dinara.


Član 3.


Obavezu koju ima preduzeće "Merima" iz Kruševca (cesus) prema svom dosadašnjem poveriocu preduzeću "Javor" iz Kraljeva u vrednosti od 5.000 dinara, u skladu sa članom 1. ovog ugovora uplatiće svom novom poveriocu preduzeću "Nišpromet" iz Niša.


Član 4.


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Danom potpisivanja ugovora od strane cesusa smatra se da je primio obaveštenje da obavezu izmiruje cesionaru.