Ugovor između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji šećerne repe


22.8 - Primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika 

       o proizvodnji šećerne repeUGOVOR O PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE


zaključen na dan _____ 19___ godine, između __________ poljoprivrednog proizvođača iz __________ (u daljem tekstu: Proizvođač) i 

Zemljoradničke zadruge iz __________ (u daljem tekstu: Zadruga) po sledećim uslovima:


I. OBAVEZE PROIZVOĐAČA


Proizvođač se obavezuje


1. Da će u _______ godini u saradnji sa Zadrugom organizovati proizvodnju šećerne repe na setvenoj površini od _______ hektara u potesu _______ i da će svu proizvedenu repu predati franko vagon ili istovarno mesto prijemne stanice _______________,


2. Da će u proizvodnji šećerne repe primeniti agrotehničke mere i upotrebiti reprodukcioni materijal koji će mu Zadruga pružiti po sledećim uslovima:


a) usluge: __________         a Din __________ po ha,         svega Din. __________ 

____________________         ____________________         ____________________ 

____________________         ____________________          ____________________ 

____________________         ____________________         ____________________ 

____________________         ____________________         ____________________ 


b) Reprodukcioni materijal:

__________ semena šećerne repe         din. __________ po kg svega din. _________

__________ semena šećerne repe         din. __________ po kg svega din . _________

__________ mešanih miner. đubriva         din  __________ po kg svega din. _________

__________ zaštitnih sredstava         din. __________ po kg svega din. _________

__________  __________________        ______________________________ 


Ukupno din. ______________ 


Pored ovih mera Proizvođač se obavezuje da će izvršiti i sve ostale agrotehničke mere potrebne za pravilan razvoj repe, a prema uputstvu odštampanom na poleđini ovog ugovora koji čini njegov sastavni deo.


Proizvođač je obavezan da svoju repu zaštiti od bolesti i štetočina.